concept_logo2Avjoniserat vatten

Välkommen Översikt Beställning Kontakta oss

 

Batterivatten

-Stora besparingar genom egen framställning!

 

Batterivatten är en viktig faktor när det gäller batteriets livslängd och kapacitet. När batteriet laddas alstras värme som får vattnet i batterisyran att avdunsta.

Avdunstningsförlusterna måste ersättas med avjoniserat vatten. Ju renare vatten som används ju mindre slam får man i cellerna, och därigenom minskas risken för driftsstörningar.

När vattnet avdunstar är det avjoniserat vatten som försvinner. Om vattnet med sämre kvalitet används kommer föroreningarna från vattnet att stanna kvar i cellerna. Om inte vatten tillsätts i samband med laddning riskerar man att plattorna blir förstörda och kapaciteten sjunker.

 

Frågor? Kontakta oss gärna på 0520-743 00 eller skicka e-post>>

 

Vårt sortiment

Vi saluför ett brett sortiment för framställan av batterivatten.

Val av utrustning beror på inkommande vattenkvalitet och förbrukning.

Normalt används Mixbed-jonbytare, men för större behov används även RO-Omvänd osmos.

 

Jonbytare Mixbed

Demineralisering/Avjonisering/Totalavsaltning

 

              

SILEX I & II

- Flöde: Upp till 5 l/min.
- Kvalitet: Under 0,1 µS/cm.

Beskrivning:

Silex I och II är huvudsakligen de anläggningar som används för framställan av batterivatten. Silexpatronerna innhåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När patronen är förbrukad, skickas den in för regeneration.

Komplett anläggning finns från 5175 kr exkl moms och frakt.

Läs mer>>

 

 

EUREX

- Flöde: Upp till 4 m³/tim.
- Kvalitet: Under 0,1 µS/cm.

Beskrivning:

Mixed-bed-anläggning.
Serviceregenererad.

 

 

 Membranfiltrering

RO-Omvänd osmos-anläggning

 

 

TYP EUROTEC L4-2UP

- Flöde: Upp till 50 l/tim. 

Beskrivning:
Lodrätt stående tryckrör i PVC. 2½" membraner. Väggmodell. Förbehandling är inget krav, används utan pump, omfattar förfilter 50 µ och ledningsförmågamätare.

 

 


 

  Copyright 2006 Dest vatten